вход за потребители


 

Сертификатът на ГНСС мрежата ГеоНЕТ за оценка на съответствето вече е факт! Ако вашата дейност се нуждае от позициониране със сантиметрова точност - решението на Trimble и Солитех ще ви помогне да работите по-точно, по-бързо и по-интелигентно. Основана на принципа на надежднo оборудване, софтуер и поддръжка, интелигентната инфраструктурна GNSS система "ГеоНет" e предназначена за различни области на приложение.

Основни предимства

 • Покритие на цялата територия на България.
 • Напълно завършено GNSS решение.
 • Няма нужда от разполагане на базова станция.
 • Запазване на точността при голямо разстояние между референтната и подвижната станция.
 • Крайният потребител получава готови данни, които нямат нужда от последваща обработка.
 • Голяма надеждност на мрежата.

Услуги

 • GEO-RTK

  Достъп до диференциални корекции с висока точност в реално време (RTK). Научете повече...
 • VRS DGNSS

  Достъп до диференциални корекции с картографска точност в реално време. Научете повече...
 • PPDATA

  Достъп до сурови данни за последваща обработка (Post Processing, VRS PP). Научете повече...

Приложения

 • Кадастър и геодезия
 • Картография и ГИС
 • Строителство на пътища, сгради и съоръжения
 • Прецизна навигация
 • Автоматизирано управление на строителни машини
 • RINEX данни
 • Тръбопроводи
 • Нефтопроводи и газопроводи
 • Сеизмология