Прецизно позициониране с картoграфска точност - VRS DGNSS

С предлаганата от мрежата "ГеоНет" услуга VRS DGNSS (Differential GNSS) може да се постигне точност на позициониране от порядъка на 10-50cm с едночестотен/двучестотен GPS/GNSS приемник.

За целта трябва приемникът да притежава възможност за приемане на корекции през GSM модем в реално време.

Принцип на измерване

  • Реферeнтните станции от мрежата непрекъснато получават данни от сателити и ги препращат към централен сървър, на който е инсталиран софтуер за управление и мониторинг на данните (Trimble GPS NET).
  • Софтуерът непрекъснато събира данни от референтните станции, решава нееднозначностите в мрежата, генерира поправки и ги изпраща към подвижните станции.
  • Подвижната станция се свързва със сървъра чрез комуникационна връзка (радио, GSM, Internet), за да получи корекциите в реално време и с помощта на алгоритъм, заложен в софтуера, изчислява положението си. Тъй като се ползват сателитните сигнали, излъчвани само по първа честота (L1), точността на DGPS решението е в рамките на няколко дециметра.

 

Технически данни:

Максимална точност: 10-50cm

Формат на данните: RTCM 2.1/RTCM2.3

Начин на достъп: GPRS/NTRIP протокол

Навигационна система: GPS+GLONASS

 

Данните получени в режим VRS DGNSS могат да се ползват при:

  • Редица картографски/GIS приложения
  • Прецизна навигация
  • Хидрография
  • Транспорт и управление на автопаркове
  • Прецизно позициониране на земеделски машини и определяне на обработваеми площи
  • Екология и опазване на околната среда и водите
  • Проучвания и др.

Видео

You neet the ADOBE© Flash Player to see this content.