Удължен сертификат на ГНСС мрежата ГеоНЕТ до 2018

2016-03-25 10:10

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС мрежа ГЕОНЕТ до 2018 г.

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на първата изцяло изградена и най-модерна ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, ви информира, че е удължен до 2018 г. срокът на валидност на издаденото от АГКК Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Свали удостоверението от ТУК

Обратно