Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС

2012-06-02 11:11

В брой 79 на Държавен вестник от 11 октомври 2011 год. беше публикувана дългоочакваната Инструкция, за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Инструкция No. РД-02-20-25/ 20.09.2011г. регламентира изискванията за прилагане на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за геодезическите работи, възлагани от държавни и общински органи. Към тях спадат:

    • определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания;
    • определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях;
    • извършване на геодезически заснемания;
    • трасиране

За повече информация изтеглете Инструкцията:

Обратно