Програма за трансформация на координати BGSTrans

2012-08-30 08:59

Програма за трансформация на координати BGSTrans

АГКК публикува програмен продукт BGSTrans 4.0 за извършване на всички видове трансформации описани в Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“  (БГС2005) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Софтуерът е безплатен за сваляне.

Изтегляне на инсталационния пакет

Обратно