Прецизно позициониране в реално време - GEO-RTK

GEO-RTK е услуга за прецизно позициониране в реално време, с помощта на мрежа от перманентни GNSS станции, която предоставя възможност за постигане на точност в абсолютно положение от порядъка на 2 см, навсякъде, по всяко време, само с един единствен приемник, използвайки данните и корекциите, получени от станциите в мрежата.


Принцип на измерване

  • Реферeнтните станции от мрежата непрекъснато получават данни от сателити и ги препращат към централен сървър, на който е инсталиран софтуер за управление и мониторинг на данните (Trimble GPS NET).
  • Софтуерът непрекъснато събира данни от референтните станции, решава нееднозначностите в мрежата, генерира поправки и ги изпраща към подвижните станции.
  • Подвижната станция се свързва със сървъра чрез комуникационна връзка (радио, GSM, Internet), за да получи корекциите в реално време и с помощта на алгоритъм, заложен в софтуера, изчислява положението си в рамките на няколко сантиметра.

 

Технически данни:

Максимална точност: 2cm

Формат на данните: RTCM 2.3,RTCM 3.1,CMR/CMR+, Leica

Начин на достъп: GPRS/NTRIP протокол

Навигационна система: GPS+GLONASS

 

Данните, получени в режим RTK могат да се ползват при:

  • Геодезически измервания
  • Кадастрални дейности
  • Строителство на сгради, пътища и съоръжения
  • Изграждане и поддържане на нефтопроводи, газопроводи
  • Управление на пътностроителни машини
  • Дейности, свързани с ютилити сектора