Добавяне на "високосна" секунда

2015-06-26 09:34

Високосна секунда

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на ГНСС инфраструктурна мрежа - ГеоНет, ви информира, че във връзка с добавянето на "високосна" секунда на 30 юни в 23:59:59 часа, е възможно в първите дни от месец Юли 2015 да възникнат проблеми при обработката на корекции в софтуера на вашите приемници.

Въртенето на Земята постепенно се забавя с около 0.002 секунди на денонощие. Затова веднъж в рамките на няколко години се добавя още една допълнителна секунда, за да се догони "атомното време".

При възникнали проблеми - моля обърнете се към екипа на "Солитех" АД.

Удължен сертификат на ГНСС мрежата ГеоНЕТ

2015-02-10 10:10

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС мрежа ГЕОНЕТ до 2016 г.

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на първата изцяло изградена и най-модерна ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, ви информира, че е удължен до 2016г. срокът на валидност на издаденото от АГКК Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Свали удостоверението от ТУК

Прекъсвания на тока в Западна България

2013-09-30 09:51

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока на територията на Западна България в периода до 4 октомври 2013 година, съобщиха от пресцентъра на компанията. Във връзка с това, Ви информираме за възможни временни прекъсвания на мрежата ГеоНЕТ.

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, по график, както следва - виж ТУК.