Услуги предлагани в мрежата

"ГеоНет" е интелигентна GNSS инфраструктура, изградена от 30 перманентни референтни GNSS станции, разположени така, че да осигуряват пълно (100%) покритие на територията на страната.

За изграждането на мрежата са използвани последно поколение CORS приемници и GNSS антени на Trimble, които осигуряват най-доброто мрежово решение, най-високата точност и надеждност на получените резултати.

Приемниците приемат сигнали от всички съществуващи навигационни системи, както и новата GPS честота L5. Това осигурява на потребителите нови възможности и по-добри резултати при измервания в неблагоприятни атмосферни условия. Антените на референтните станции максимално намаляват ефекта на „многопътност”.

Чрез използването на интернет, достъпът до мрежовите услуги е бърз, улеснен и достъпен от всяка точка.

 

Приложения на нашите GNSS услуги:

 

  • Предоставяне на мрежови данни за прецизно определяне на координати за нуждите на геодезията, кадастъра, комуникациите, проучване и разработка на полезни изкопаеми, геологията, изграждане и поддръжка на електропреносни съоръжения, нефтопроводи и газопроводи, и др.
  • Предоставяне на мрежови данни за прецизно определяне на координати при строителство на сгради, строителство на хидросъоръжения, пътно строителство и автоматизация на управление на пътно строителни машини, строителство на железопътна инфраструктура.
  • Предоставяне на мрежови данни, служещи при определянето на деформации на хидросъоръжения и на железопътна инфраструктура.
  • Предоставяне на данни от перманентни станции за определяне на относителни скорости при изследване на движението на тектонски плочи (изследване на геодинамични процеси) за нуждите на сеизмологията.
  • Предоставяне на диференциални корекции за поддръжката на ГИС системи, за събиране на данни свързани с екологията и опазването на околната среда и водите.
  • Предоставяне на диференциални корекции за прецизно позициониране на земеделски машини и определяне границите на обработваеми площи.
  • Управление на автопаркове, следене на автомобили и транспортни средства.