Високотехнологични и модерни решения от "ГеоНет"

"ГеоНет" е иновативна, високотехнологична, модерна мрежова инфраструктура, осигуряваща прецизно позициониране, посредством GNSS технология.

Основните приоритети на "ГеоНет" са свързани с предлагане на висококачествени, надеждни и достъпни услуги, базирани на GNSS системите, които да улесняват геодезическите измервания в областите на строителството на сгради, пътища, проводи, съоръжения, кадастрална дейност, развитие и поддръжка на ГИС, проучване и разработка на полезни изкопаеми, сеизмология и геодинамика. Услугите, предлагани от "ГеоНет" намират приложение и при прецизно водене на строителни и земеделски машини, както и на всякъде - където има нужда от високо точно позициониране.

Мрежовата GNSS инфраструктура „ГеоНет” е първата мрежа от този род, покриваща на 100% територията на страната. „ГеоНет” се състои от 30 перманентни референтни GNSS станции и контролен център, в който се събират и обработват данните, както от американската спътникова система GPS (Global Positioning System), така и от руския и еквивалент ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система).

Мрежата е изградена с последно поколение инфраструктурни CORS приемници – Trimble NetR5 и Trimble NetR8, софтуер и технология, разработени и предоставени от нашия партньор Trimble Navigation Limited.

Администрирането, техническата поддръжка и връзката с клиентите на мрежата се осъществява от компанията оператор "Солитех" АД, която е и официален представител на геодезическите продукти на Trimble за територията на страната.

Trimble е водещ световен лидер в разработването и производството на усъвършенствани GNSS решения за позициониране, които увеличават производителността и подобряват рентабилността.

Мрежите, изградени с оборудване Trimble осигуряват по-висока продуктивност чрез използване на виртуални референтни станции (VRS технология). Мрежовото VRS решение е интегрирана система, която включва GPS приемник, софтуер и комуникационна връзка, чрез GSM/GPRS. VRS технологията на Trimble позволява позициониране до сантиметър в рамките на мрежата, на разстояния между референтните станции до 75км.

Продуктите на Trimble се използват в над 100 страни по целия свят. Портфолиото на Trimble включва над 900 патента, които са основа за по-широко приложение на позиционирането в различни сфери.