Видео помощ

  • Потребителско име и парола
  • Bluetooth настройки
  • Интернет настройки

Въвеждане на потребителско име и парола за достъп до GNSS мрежата na Геонет

Активиране на Bluetooth в приемник на Тримбъл

Въвеждане на настройките за интернет, необходими за връзка с мрежата