Въпрос

Какви са възможните причини, които могат да попречат за осъществяване на връзка между подвижен приемник и ГеоНет?

  • Неправилно въведени комуникационни параметри за връзка с интернет през GPRS;
  • Липса на покритие на мобилния оператор, чиито комуникационни услуги се ползват;
  • Липса или неправилно въвеждане на IP адрес и комуникационен порт;
  • Липса или неправилно въведен APN (Access Point Name);
  • Липса или неправилно въведени потребителско име и парола;
  • Неправилно дефинирана точка за достъп (mountpoint);
  • Неправилно дефиниран формат за пренос на корекции в реално време. Актуалните формати в момента са: RTCM 2.3; RTCM3.0; RTCM3.1; CMR +/-; MAC;
  • Броя на видимите сателити при подвижния приемник не е достатъчен за получаване на еднозначно решение.

Общите настройки за използване на услугите в реално време са подробно описани на адрес: http://www.geonet.bg/help.html

Обратно