Въпрос

Какво представлява услугата PPData, предлагана от "ГеоНет"?

Услугата PPData осигурява на потребителите получаване на данни от перманентните референтни станции в стандартен RINEX 2.1 формат. Тези данни могат да бъдат от реалните станции или от генерирана виртуална станция. Суровите данни могат да бъдат използвани за определяне на положение с висока точност (около 0.5cm в абсолютно положение, чрез последваща обработка.

Обратно