Въпрос

Какво представлява услугата GEO-RTK, предлагана от "ГеоНет"?

GEO-RTK е услуга за прецизно позициониране в реално време с помощта на мрежата "ГеоНет".

Тя предоставя възможност за постигане на точност в абсолютно положение от порядъка на 2 см - навсякъде, по всяко време, само с един-единствен приемник, използвайки данните и корекциите, получени от станциите в мрежата.

Обратно