Въпрос

Възможно ли е да се използват услугите за измерване в реално време, без покритие на мобилния оператор?

При липса на покритие на мобилния оператор, чиито услуги се използват от GSM модема, не могат да се ползват GEO-RTK или DGPS услугите на мрежата, поради невъзможността за приемане на диференциални корекции, излъчвани от мрежата в реално време.

Обратно