Въпрос

Какъв е обемът на данните, които се трансферират между "ГеоНет" и потребителския приемник при използване на GPRS?

Обемът на данните зависи от избрания формат за пренос (RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR+/-, MAC), от броя на сателитите, които участват при изчисляването на мрежовото решение и от данните за положението, които изпраща подвижната станция към системата. Средният трафик, който се генерира за един час връзка между системата и подвижния приемник е с обем около 1 МВ.

Обратно