Въпрос

Колко вида мрежови решения при измервания в реално време предлага "ГеоНет"?

"ГеоНет" предлага три основни вида мрежови решения – VRS (Virtual Reference Station), MAX (Master Auxiliary Corrections) , FKP (Flächen-Korrectur-Parameter) - площни корекции.

При мрежовото решение VRS на базата на наблюденията от реалните референтни станции се генерират данни за една „несъществуваща“, виртуална станция. Това позволява елиминирането на систематичните грешки в данните, които се натрупват при увеличаване на разстоянието между реална станция и RTK позицията.

За да може да се генерира VRS е необходимо, подвижната станция да изпрати своите приблизителни координати към сървъра на системата. Това е необходимо на системата, за да генерира виртуална станция и корекции в близост до подвижната станция. Във VRS решението могат да участват както данни от GPS системата, така и данни от ГЛОНАСС. По този начин се намалява времето за инициализация, повишава се точността и надеждността на измерванията при по-неблагоприятни условия.

При мрежовото решение MAX основната концепция е свързана с използването на референтни станции, при които фазовите разстояния са с общи нива на неопределеност. Когато фазовите разстояния са с общо ниво на неопределеност, тогава могат да се изчислят дисперсивните грешки за всяка честота и всяка двойка сателит-приемник. За получаването на мрежови корекции с MAX решение се използват 5 реални станции, като една от тях е главна, а останалите 4 са спомагателни. В този тип решение не е необходимо подвижната станция да изпраща данни за местоположението си. Основен недостатък за момента е, че MAX използва данни само от GPS системата и мрежовото решение не може да се възползва от предимствата на GNSS технологиите.

Площните поправки FKP, представляват корекционни параметри за реални реферфентните станции. Тези поправки разполагат с коефициенти, които отразяват хоризонталните градиенти на геометричните и йоносферните грешки в мрежата. За да бъдат изчислени тези коефициенти е необходимо подвижната станция да изпрати приблизителното си местоположение към сървъра на системата.

Обратно