Въпрос

Към кого да се обърна за техническа поддръжка?

Системата на "ГеоНет" е с осигурена непрекъсната поддръжка. Можете да се обръщате към нашите специалисти по всяко време, за разрешаване на възникналите в процеса на работата трудности. Техните контакти са посочени на web адрес: http://www.geonet.bg/help.html

Обратно