Въпрос

Какво означава „mountpoint”?

"Mountpoint" представлява системна точка за достъп до определен вид мрежово решение или корекционни данни в реално време през NTRIP. За да може да се ползва услугата GEO-RTK, тази системна точка задължително трябва да бъде зададена при конфигурирането на приемника. Мрежата "ГеоНет" предлага 6 различни точки за достъп, дефинирани за да предоставят на потребителите желаните данни, в зависимост от техните специфични професионални изисквания.

Обратно