Въпрос

Какво оборудване е необходимо за да се използва GEO-RTK?

За да се използват пълноценно възможностите на услугата GEO-RTK са необходими двучестотен GPS(GNSS) приемник, поддържащ работа с NTRIP протокол и GSM-модем или клетъчен телефон, които да осигурят достъп на приемника до интернет среда.

Обратно