Въпрос

Колко широко разпространена е тази технология?

Съществуват голям брои мрежи в световен мащаб, използващи тази технология, .

Обратно