Въпрос

Възможно ли е координатите на точките, които се измерват в реално време с помощта на "ГеоНет" да се получават в координатна система 1970г.?

Да, възможно е. За тази цел обаче преди да започне работа потребителят трябва да измери най-малко четири точки с предварително известни координати в локалната система. Тези точки трябва да попадат в близост до района, където потребителя желае да извършва измерванията си. След това с помощта на софтуер могат да се изчислят локалните трансформационни параметри, които трябва да бъдат въведени в приемника, за да може всяка измерена точка да има координати в координатна система 1970г. Почти всички модели приемници разполагат с вграден модул за трансформация, така че тази операция може да се извърши директно на работната площадка, без да е необходимо да се извършва допълнителна обработка на данните в офиса.

Обратно