Въпрос

Как се осъществява връзката между подвижните приемници и мрежата "ГеоНет" при измерване в реално време?

Връзката между подвижните приемници и мрежата "ГеоНет" се осъществява посредством интернет връзка през GSM/GPRS.

Обратно