Референтна GNSS мрежа

2009-07-01 12:35

Зенит-Гео разработи собствен проект за перманентна референтна GNSS мрежа, чиято цел е да покрива цялата територия на България.

Инфраструктурният проект е един от първите в Източна Европа, който е иницииран и реализиран изцяло от частна компания. Целта на проекта е повишаване качеството на геодезическите измервания, както и предоставяне на по-широк достъп за потребителите до последните иновации в областта на GNSS технологията.

Мрежата съдържа 30 референтни станции, като средната дължина на хордите между тях е около 74 км.

Зенит-Гео избра Trimble

2009-06-11 12:35

Зенит-Гео избра Trimble USA за доставчик на оборудването, което се използва при изграждането на перманентната референтна мрежа.

GNSS приемниците са последно поколение референтни станции Trimble NetR5 и NetR8, работещи с всички съществуващи навигационни системи в момента.

Антените са Zephir Geodetic 2, които приемат новата гражданска GPS честота L5 и гарантират значително намаляване на ефекта на "многопътност" (multipath).