Добавяне на "високосна" секунда

2015-06-26 09:34

Високосна секунда

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на ГНСС инфраструктурна мрежа - ГеоНет, ви информира, че във връзка с добавянето на "високосна" секунда на 30 юни в 23:59:59 часа, е възможно в първите дни от месец Юли 2015 да възникнат проблеми при обработката на корекции в софтуера на вашите приемници.

Въртенето на Земята постепенно се забавя с около 0.002 секунди на денонощие. Затова веднъж в рамките на няколко години се добавя още една допълнителна секунда, за да се догони "атомното време".

При възникнали проблеми - моля обърнете се към екипа на "Солитех" АД.

Обратно